SƠ MI TAY NGẮN

 Sơ mi ZR ngắn Modal  Sơ mi ZR ngắn Modal
280,000₫
 Sơ mi ZR ngắn 295  Sơ mi ZR ngắn 295
260,000₫
 Sơ mi ZR ngắn sọc 13-19  Sơ mi ZR ngắn sọc 13-19
280,000₫
 Sơ mi ZR ngắn sọc 09-12  Sơ mi ZR ngắn sọc 09-12
280,000₫
 Sơ mi ZR ngắn hoạ tiết 74-79  Sơ mi ZR ngắn hoạ tiết 74-79
280,000₫
 Sơ mi ZR ngắn sọc dọc  Sơ mi ZR ngắn sọc dọc
280,000₫
 Sơ mi ngắn ZR 4M  Sơ mi ngắn ZR 4M
260,000₫
 Sơ mi ZR ngắn hoạ tiết 65-68  Sơ mi ZR ngắn hoạ tiết 65-68
280,000₫
 Sơ mi ZR ngắn hoạ tiết 70-73  Sơ mi ZR ngắn hoạ tiết 70-73
300,000₫